Category: Peace Fact

Dalihan Na Tolu: Sebuah Falsafah Batak 0

Dalihan Na Tolu: Sebuah Falsafah Batak

Dalihan Na Tolu adalah falsafah kehidupan dari suku Batak. Dalam Dalihan na Tolu itu ada struktur kekerabatan yang meliputi: Hula-hula, Dongan Tubu dan juga Boru. Dalihan asal katanya adalah tungku untuk memasak dan tolu...